Hungarian Translation of MBT B1S1C12

From My Big TOE Wiki
Jump to: navigation, search

Thomas Campbell: Nagy Mindenség Teóriám

Magyar fordítás: Gyalog Zoltán
Első Könyv: ÉBREDÉS


1-es Szekció
Téveszme vagy Tudás: Ez a Fickó Őrült, vagy Mi?


12 Egy Éra Vége

A laborban a hetvenes évek közepét szemináriumok lebonyolítása dominálta. Hatalmas volt az igény előadásaink iránt. A világ minden tájáról érkezett emberek tolongtak Bob Monroe kazettáiért – és mindegyikük szájról szájra terjedt hírek szerint talált meg minket. Bob üzleti lehetőséget látott a horizonton. Ő üzletember volt, és ez az üzlet (a laboratórium támogatása) konstans fiskális szivattyú volt. Meglehet, gondolta, hogy két legyet üthet egy csapásra. Végül sikerrel járt, ám az alapvető kutatás pár éven át az első áldozatok között szerepelt.

Végül képessé vált visszaimplementálni az alapvető kutatásokat, méghozzá sokkal magasabb szinten, mint azokat azt megelőzően végezte volna a labor, egyúttal emberek ezreinek nyújtott az életüket megváltoztató és gazdagító tapasztalatot. Ám minden időbe tellett, és az éra, mely alatt Bob, Dennis és Tom végigdolgozták a reggeli órákat, hogy tudományt faragjanak a furcsaságból, melyet felfedeztek, tovatűnt. Helyes volt, hogy vége, a sors különösképpen kegyes volt, és hosszú, szép, édes hangon fejeztük be. Készek voltunk rá, hogy erőfeszítéseinket és vizsgálódásaink tárgyát saját magunk szélesítsük ki, saját útjainkon. Eljött az ideje, hogy saját erőnkből repüljünk, érjünk partot, avagy kenődjünk falra.

A végén bebizonyosodott, hogy Bobnak volt igaza, mint általában. Az első, óvatos indulás pillanatában is hibátlanul kormányozta hajóját, keresztül a szélesebb társadalom zárt elméinek részéről tapasztalt elutasítás áramlatain, miközben ügyesen elkerülte a könnyű, a biztonságos, és általánosságban elfogadható válaszok sekélyét.

Bobbal a kapitányi pozícióban, a bizonyítékokat illető magas sztenderd elriasztotta a kalóz sarlatánokat, akik szerettek volna osztozni sikereiben, és kommandírozni akarták nehezen megszerzett hitelességét. Az őszinte tudományhoz és a személyes integritáshoz való elhivatottság folytán, melyhez intuitív, megbízható ráérző képesség társult, Bob sikerrel optimalizálta tehetségeit a nagyobb jó érdekében.

Nem kívánom azt a benyomást kelteni, hogy Bob, Dennis és én voltunk az egyetlen kutatócsapat a Whistlefield Kutatólaboratóriumban a hetvenes évek elején; voltak mások is, akik fontos hozzájárulásokat tettek Monroe átfogó erőfeszítéseihez. Némelyikük reguláris látogatóvá vált, akikkel bővebb tudományos kapcsolatot ápoltunk bizonyos időperiódusokra, míg mások csupán átutazóban voltak, kicserélvén a tudást, ahogy a méhek szórják be a vadvirágokat is. Nancy Lea csatlakozott a Dennisszel és velem zajló kutatási erőfeszítésekhez azt követően, hogy megszerezte diplomáját, és hamarosan csapatunk integráns részévé vált, bizonyítékot gyűjtött, koncepciókat tesztelt, részt vett mind egyedülálló mind pedig csoportos felfedezésekben – még vezetékek behúzásában is segédkezett alkalmakkor. Mind több és több praktikus munkafolyamatot vállalt magára, amint Dennis és én elértük és meghaladtuk a rendelkezésünkre álló idő korlátait. Végül Dennisnek és nekem haza kellett mennünk a családjainkhoz. Nancy Lea magára vállalta a szemináriumok lebonyolításával kapcsolatos műveleteket, majd pár évet követően, melyek során sikeresen építette és menedzselte az üzletet, a Monroe Alkalmazott Tudományok Intézet igazgatója lett. Az igazibb kép az, hogy a Whistlefieldben zajlott erőfeszítések közösek voltak. Nyüzsgő hely volt, melyben rengeteg dolog történt, teli sok tehetséges, érdekes, és elkötelezett játékossal.

Bármely éra végének szükségszerűen osztoznia kell az idő színpadán egy új érának kezdetével. Amint a Whistlefieldben követelt aktivitások száma csökkent, több időm jutott integrálni és asszimilálni azoknak a rendkívüli tapasztalásoknak a folytatólagos örvényét, melyet velem estek meg. A valóság természete, egy Nagy Kép mely koherenciát társított az összegyűjtött adatkincshez, formát kezdett ölteni elmémben. Minden modellnek, avagy teóriának konzisztensen meg kellett tudnia magyaráznia, illetve pontosan tartalmaznia kellett az általam tapasztaltak összességét – melyek gyökere mélyebben futott, mint azt előzőleg képzeltem.

Continue on to My Big TOE - Hungarian Translation - Book 1, Section 1, Chapter 13

Return to the Hungarian Translation Linkage Page