Hungarian Translation of MBT B1 S1 C1

From My Big TOE Wiki
Jump to: navigation, search

Thomas Campbell: Nagy Mindenség Teóriám

Magyar fordítás: Gyalog Zoltán
Első Könyv: ÉBREDÉS


1-es Szekció
Téveszme vagy Tudás: Ez a Fickó Őrült, vagy Mi?


1 Bevezetés az 1-es Szekcióba

A szerző biográfiájának egy részletével kezdeni szükségtelennek és a tárgyhoz nem tartozónak tűnhet. Rendszerint, a szerző háttere adekvát módon kerül tálalásra pár paragrafus formájában a borító belső oldalain, avagy a hátulján. Mindazonáltal, a szerző tapasztalatkincsének idevonatkozó eredettörténete az, ahol e kalandnak kezdetét kell vennie. Amennyiben nem tudnál rólam semmit sem a rákövetkezőkben, úgy eme erőfeszítés hátralevő porciói elhervadhatnának, mielőtt még beérhetnének. E trilógia egy Nagy Kép Mindenség Teóriát kínál (még tömörebben: Nagy MT) mely, ahogy azt minden Nagy MT-nek tennie kell, átfogó modellt tartalmaz a valóságról.

Mivel a Nagy MT annyira szokatlan, oly távol eső azon gondolatoktól, melyekhez nagy valószínűséggel leginkább hozzá vagy szokva, ezért fontos, hogy rendelkezz némi információval mind a magot, a talajt, és a gyökereket illetően, melyekből eme szokatlan expozíció sarjadt. A trilógia eredettörténetének ismerete, illetve azon mentális alaptartalmakéi, melyekből a trilógia kikalapálásra került, meglehet, segít gondoskodni azon kontextusról, mely ahhoz szükséges, hogy a Nagy MT hitelessége megítélhető legyen.

E trilógia egy működőképes modell a nagyobb valóságról, mely azon az adatkincsen alapszik, melyet egy életútra való gondos tudományos felfedezés folyamán szereztem. Az 1-es szekció leírja, hogyan sodort végig a sors e meglehetősen szokatlan ösvényen, és miként juttatott azokhoz a rendkívüli tapasztalatokhoz, melyek szükségesek voltak, hogy az ezen oldalakon bemutatott koncepciókat formába önthessem.

Szándékom, hogy némi betekintést nyújtsak róla, ki vagyok én, honnan jövök, és miképpen alakult ki e szokatlan Nagy Mindenség Teóriám. E trilógia a valóságról szól, nem pedig a biográfiámról; ennek megfelelően, kérlek, nézd el, ha adott esetben átugrok bizonyos pontokat az életemben, avagy fürgébben suhanok át olyan dolgok felett, melyeket örömmel olvastál volna mélyrehatóbb részletességgel. Egyelőre elegendő egy gyors átutazás a meghatározóbb vonatkozó éveken. Nem teszek kísérletet utóbbi húsz évem megmagyarázására, ehelyett az azt megelőző tíz évre helyezem a fókuszpontot. E periódusban készült el az öntőforma, és került meghatározásra életutam.

Jóllehet sok mindent tanultam meg az azt megelőző harminc évben, valamint lágyultam és gazdagodtam bölcsességemben, mint az általában történik az emberrel, ahogy idősödik, a tanulást, tudást, és tudományt illető alapvető hozzáállásomon nem változtattam azon események megtörténte óta, melyeket hamarosan megosztok veled.

Continue on to My Big TOE - Hungarian Translation - Book 1, Section 1, Chapter 2

Return to the Hungarian Translation Linkage Page